Rolf Borch

Kontrabassklarinett og Houvenaghels orgel, integrering av et nytt medlem i min klarinettfamilie

Temaet for Rolf Borchs stipendiatprosjekt er kontrabassklarinetten, der han studerte både instrumentet i seg selv og utøvelse på instrumentet.

Borch har utforsket den relativt sjeldent brukte kontrabassklarinetten. Han har bestilt og fremført nye verker av blant andre Lene Grenager, Knut Vaage, Jon Øivind Ness, Helmut Oehring og Gérard Grisey.

To av prosjektets endelige resultater er CD-platen Houvenagel’s Organ og bokutgivelsen Contrabass Clarinet. Orchestral excerpts and a brief history. Det siste resultatet er utgitt i serien NMH-publikasjoner.

 

Prosjektleder

rolf.s.borch.jpg

Rolf-Steinar Borch

Tidligere ansatt (stipendiat 2011–2015)
Fagseksjon for blåsere og slagverk


Sist oppdatert: 16. april 2015