Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kvarttonemarimba

I dette kunstneriske stipendiatprosjektet utviklet Kjell Tore Innervik en kvarttonemarimba.

Da Innervik søkte stipendprogrammet i 2004 var usikkerheten om bruk av kvarttoner i utøvermiljøet stor. Slagverkerne hadde liten eller ingen kjennskap til instrumenter, spilleteknikk, notasjon eller repertoar som kunne gi dem denne tonale utvidelsen.

Det regnes som helt nødvendig for de fleste instrumentalister å beherske kvarttoner. Utvidelsen av det tonale landskap fra 12 til 24 toner i oktaven åpner opp for mange nye muligheter for å uttrykke seg kunstnerisk. Innervik ønsket at han som slagverker skulle kunne ta del i denne spennende utvidede tonale verden.

Gjennom prosjektet har Innervik fokusert på marimbaen. Instrumentet er representativt for de melodiske instrumentene i slagverkfamilien. En grunntanke har vært å utvikle en utvidelse av den tradisjonelle marimbaen.

Utviklingen av instrumentet

Ved å lage en marimba senket en kvarttone og sette denne sammen med en tradisjonell marimba som et ”stacked” instrument, fungerte instrumentet både som et soloinstrument for en utøver, og den kvarttonesenkede marimbaen vil også separat kunne spilles på av en utøver.

Instrumentet er stemt i det likesvevende tempererte system. Notasjon er utviklet. Ved kun å benytte seg av kvarttoneheving og kvarttonesenking, sammen med vanlig hevet og senket notasjon, er antall symboler benyttet for å beskrive tonehøyde minimal.

Spilleteknikk og nye verker

Til et nytt instrument kreves ny spilleteknikk. Innervik lagde derfor øvelser, øvet på etyder samt improviserte for å lære seg instrumentet. Han øvde inn verker og fremførte disse. Gjennom dette fikk han en arena for å utvikle instrumentaltekniske ferdigheter.

Kunstneriske resultater

I samarbeid med komponister har nytt repertoar kommet til. Soloverker, kammerensembleverker og verker som benytter seg av instrumentene i større ensembler. I tillegg er improvisasjoner utviklet i samarbeid med utøvere på slagverk instrumenter og andre instrumenter.

Konserter har vært mediet for utprøving av det kunstneriske resultat. Gjennom repetisjon av verkoppførelser har nye erkjennelser og muligheter for revisjoner oppstått. Fremførelser er analysert og endringer utført, både på komposisjonen og i interpretasjonen. Et overordnet mål har vært å stå igjen med et knippe stykker, som i kraft av deres kvalitet, viser potensialet som dette instrumentet er i besittelse av.

Dokumentasjon

Prosessen i prosjektet ble dokumentert på www.quartertonemarimba.com, og er nå flyttet inn i Research Catalogue - database for kunstnerisk forskning. Der finnes presentasjoner av instrumentet, bilder og tekst som belyser utviklingsstadiene. Egne sider tar for seg notasjonen. De fleste verkene er dokumentert i forrm av lyd eller video. For de mest sentrale verkene foreligger det dokumentasjon av prosessen i form av blogg.

Liste over konserter og repertoar er tilgjengelig, og relaterte temaer er også å finne. Nettstedet er i hovedsak på engelsk, men noe dokumentasjon er lagt ut på norsk.

Presentasjon av Quartertone marimba i Research Catalogue.

Artikler relevante

Publisert: 28. des. 2016 — Oppdatert: 2. sep. 2020