Å lære i kor: Belcanto som praksisfellesskap

Prosjektleder:
Anne Balsnes

Periode:
2009 – 2004

Type:
forskning

Tema:
Korsang, Musikkpedagogikk, Musikksosiologi

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

En case-studie av amatørkoret Belcanto, i et lite norsk lokalsamfunn. Målet med studien var å øke bevissthet og forståelse rundt hva slags institusjon et lokalt kor utgjør, og av hva deltakelse i et slikt kor handler om.

Finansiering: UiA

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Å lære i kor: Belcanto som praksisfellesskapSist oppdatert: 10. januar 2017