Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Let The Harp Sound

Sunniva Rødland fra avslutningskonsert Jakob

Let the Harp Sound er Sunniva Rødlands stipendiatprosjekt, med undertittelen "En oppdatert forståelse av lyden av og den kunstneriske rollen til harpen i norsk samtidsmusikk".

Harpens posisjon

Rødlands mål med dette prosjektet er å utvide harpens posisjon som et virkemiddel i samtidsmusikken. Ved hjelp av et mangfold av framføringer av moderne repertoar, komponistsamarbeid og nye bestillingsverker for prosjektet, søker Rødland å utfordre gjengse forestillinger om harpe og dermed oppmuntre til et nytt blikk på instrumentet.

Som et resultat reflekterer prosjektet over musikerens rolle i komponist-musikersamarbeid. Prosjektet omfatter også undersøkelser av konsertformatet, bruk av elektronikk, multimediakonserter, tverrfaglige forestillinger og improvisasjon.

Kunstnerisk resultat

Det kunstneriske resultat av Rødlands prosjekt består av over 40 forestillinger holdt gjennom hele prosjektperioden. Inkludert blant disse er blant annet ni verdenspremierer og samarbeid med ensembler som Det Norske Blåseensemble, Ensemble Ernst og Nidaros Jentekor.

Hovedresultatene av prosjektet ble presentert på en avslutningskonsert i Kulturkirken Jakob i 2012, og gjennom to innspillinger.

En såkalt kritisk refleksjon med Rødlands egne vurderinger vedrørende prosesser, forestillinger og komponistsamarbeid er en annen del av resultatet. Vedlegget til denne teksten inneholder Rødlands samtaler med harpistene Judy Loman, Godelieve Schrama, Elisabeth Sønstevold og Willy Postma, om deres syn på å spille samtidsmusikk og samarbeide med komponister.

Rødlands referanselister omfatter 170 komposisjoner og 90 publiserte opptak av moderne musikk / samtidsmusikk for harpe.

Den kritiske refleksjonen er tilgjengelig i NMH Brage.

Artikler relevante