Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mental øving

Profilbilde fiolin øverom

I dette ph.d.-prosjektet stiller Lunde Hatfield spørsmål om mentale øvingsteknikker fra idrettspsykologi vil kunne ha en flerdimensjonal positiv virkning på musikkstudenters utvikling?

Tidligere forskning har vist at det er et stort forbedringspotensial knyttet til musikkstudenters planlegging av egenøving. Vi kan trekke flere paralleller mellom feltene idrett og musikk. Begge feltene bygger sin praktiske virksomhet på topprestasjoner, prestering i pressede situasjoner, egentrening/øving, konkurranser, auditions mv.

Ambisiøse idrettsutøvere læres opp til kontinuerlig fokus på struktur og målrettethet gjennom daglig øving av ulike mentale treningsteknikker ved siden av ren fysisk trening. Er dette en praksis som også vil kunne støtte musikkstudenter i deres daglige virksomhet mot en profesjonell yrkeskarriere? Som et ledd i prosjektet vil sentrale mentale treningsteknikker prøves ut på en gruppe musikkstudenter over en 3 til 6 måneders periode i løpet av 2014.

Formålet med prosjektet er å gi musikkstudenter et konkret øvingsverktøy. Dette verktøyet skal kunne bistå med økt bevissthet om strukturering av egenøving, tilrettelegging for hensiktsmessig og god progresjon samt fasilitere de emosjonelle sidene ved det å spille et instrument.

Les mer om tips til en god øveøkt.

Les om avhandlingen og hvor du kan laste den ned.

Artikler relevante