Mesterklassen som undervisnings- og læringsarena

Prosjektleder:
Ingrid Maria Hanken

Periode:
2015

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Mesterklasser, Musikkpedagogikk

Kan mesterklasser være en fruktbar læringsarena for framtidige musikere? Dette spørsmålet forsøker Ingrid Hanken å svare på ved å utvikle en forskningsbasert viten om mesterklasser.

Mesterklasser er en vanlig undervisningsform innenfor utdanning av utøvende musikere. Dette til tross finnes det forholdsvis lite forskning om mesterklasser. Dette prosjektet sikter mot å utvikle en forskningsbasert viten med tanke på å videreutvikle mesterklasser som en fruktbar læringsarena for framtidige musikere.

Prosjektet har både teoretiske og empiriske komponenter. Det er blant annet gjennomført en analyse av de læringsmuligheter de observerende studentene har i lys av Banduras teori om læring gjennom observasjon, og det er gjennomført intervjuer med erfarne mesterklasselærere for å belyse ulike sider ved mesterklasseundervisning. Det er også planlagt aksjonsforskningsprosjekter for å utforske læringspotensialet i mesterklasser.

Publikasjoner

Hanken, Ingrid Maria (submitted for review) Chapter 4: Master classes. In J. Rink, H. Gaunt og A. Williamon (Eds.), Musicians in the Making. Pathways for Creative Performance. Oxford: Oxford University Press. (Invitert bidrag)

Hanken, Ingrid Maria (2015) Listening and learning in the master class. Music Education Research 17(4), 453-464

Prosjektleder

ingrid.m.hanken.jpg

Ingrid Maria Hanken

Professor emeritus

PedagogikkSist oppdatert: 2. november 2013