Mixed-Initiative Composition: Collective Agency in Interactive Music Systems

Prosjektleder:
Notto J. W. Thelle

Periode:
2018 – 2021

Senter:
NordART

Type:
forskning

Tema:
Interaksjon, Musikkteknologi, Oppføringspraksis

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i oppføringspraksis

I dette musikkteknologiprosjektet vil Notto J.W. Thelle undersøke hvordan kreativt initiativ forhandles gjennom dynamiske interaksjoner, og hvordan slike prosesser kan emuleres i interaktive musikksystemer bestående av både menneske- og maskinbaserte agenter. 

Ideer til musikkomposisjoner blir ofte til i utprøvende samspill mellom musikere. Thelles forskningsspørsmål er: Hvordan kan et interaktivt musikksystem der initiativet deles mellom menneske og maskin hjelpe komponister i ideskapningsfasen av en komposisjon? 

I løpet av prosjektet skal det utvikles et interaktivt musikksystem som kan spille sammen med brukeren. Systemet skal kunne respondere på musikalske ideer i form av akkompagnering eller progresjoner.

Parallelt med utviklingen skal det arrangeres en serie med fire workshops. Datainnsamlingen fra disse skal informere utviklingsprosessen. De fire workshopene skal belyse ulike stadier i den teknologiske utviklingsprosessen, med spesielt fokus på interaksjoner som fører til nye musikalske ideer. 

Prosjektleder

imported-image

Notto J. W. Thelle

Stipendiat

OppføringspraksisSist oppdatert: 12. juli 2019