Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mixed-Initiative Composition

I dette musikkteknologiprosjektet vil Notto J.W. Thelle undersøke hvordan kreativt initiativ forhandles gjennom dynamiske interaksjoner, og hvordan slike prosesser kan emuleres i interaktive musikksystemer bestående av både menneske- og maskinbaserte agenter.

Ideer til musikkomposisjoner blir ofte til i utprøvende samspill mellom musikere. Thelles forskningsspørsmål er: Hvordan kan et interaktivt musikksystem der initiativet deles mellom menneske og maskin hjelpe komponister i ideskapningsfasen av en komposisjon?

I løpet av prosjektet skal det utvikles et interaktivt musikksystem som kan spille sammen med brukeren. Systemet skal kunne respondere på musikalske ideer i form av akkompagnering eller progresjoner.

Parallelt med utviklingen skal det arrangeres en serie med fire workshops. Datainnsamlingen fra disse skal informere utviklingsprosessen. De fire workshopene skal belyse ulike stadier i den teknologiske utviklingsprosessen, med spesielt fokus på interaksjoner som fører til nye musikalske ideer.

Artikler relevante

Publisert: 12. jul. 2019 — Oppdatert: 25. mar. 2021