Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mobil musikklytting som hverdagsressurs

En kvalitativ studie av bruken av MP3-spillere som et medium for musikalsk egenomsorg.

Denne studien undersøker hvordan bruken av mp3-spillere kan fungere som et medium for musikalsk egenomsorg. Studien ligger innenfor fagområdet musikkterapi, med sterke forbindelser til de musikkvitenskapelige områdene musikksosiologi og musikkpsykologi. Studien har også en forbindelse til medievitenskap, i den forstand at mp3-spilleren fungerer som et teknologisk medium for musikklytting. Undersøkelsen, som skal gjennomføres som en kvalitativ, eksplorerende studie basert på dybdeintervjuer, vil belyse hvordan nye medier kan ha betydning for hvordan mennesker bruker musikk i hverdagen for å forvalte og regulere sitt psykiske og fysiske velvære.

Publikasjoner

 • Skånland, M. S. (2011) ”Use of MP3 Players as a Coping Resource”, in Music and Arts in Action, vol. 3, no. 2, pp. 15-33 [Peer Reviewed]
  URL: http://musicandartsinaction.net/index.php/maia/article/view/mp3copingresource
 • Skånland, M. S. (2011) ”Musikkens helbredene kraft”, in Musikk-Kultur, no. 9/2011
  URL: http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=1093
 • Skånland, M. S. (2010) ”Mp3-spillere som verktøy for selvregulering" in Musikk-Kultur, no. 12/2010
  URL: http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=1029
 • Skånland, M. S. (2009) ”Bruk av mp3-spillere som verktøy for selvregulering", in Musikkterapi, no. 4/2009, pp. 6-14 [Peer Reviewed]
 • Skånland, M.S. (2009) ”(Mobil) musikk som mestringsstrategi” in Ruud, E. (Ed.), Musikk i psykisk helsearbeid for barn og unge, NMH Publikasjoner, 2009:5, pp. 113-130 [Peer Reviewed]
 • Skånland, M.S. (2008) “Behovet for bærbar musikk” in Musikk-Kultur, no. 5/2008
  URL: http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=763
 • Skånland, M. S. (2007) “’Min musikk’ sier ’hvem jeg er’" in Musikk-Kultur, no. 12/2007, pp. 32-34
  URL: http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=721
 • Skånland, M. S. (2007) Soundescape: En studie av hvordan musikk blir integrert i hverdagen til brukere av mp3-spillere. Masters. University of Oslo.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH-Brage

A technology of well-being. A qualitative study on the use of MP3 players as a medium for musical self-care

Artikler relevante