Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Koblingen mellom dårlig motorikk og stresspåført tap av kontroll på scenen blant musikere

Stipendiatprosjektet til Ioannis Theodoridis.

Koblingen mellom dårlig motorikk og stresspåført tap av kontroll på scenen blant musikere: en barriere for adgang til musikk og en livslang helserisiko for musikere.

Sammendrag

Fysisk aktivitet i barndommen er avgjørende for å utvikle motorisk kompetanse. Det danner grunnlaget for utvikling av framtidige ferdigheter, spesielt innen musikk, siden det å spille de fleste instrumenter krever et spesielt høyt nivå av stabilitet og finmotorikk. Dette har blitt oversett i musikkopplæringen, der barn som mangler bevegelsesmuligheter starter med en rekke såkalte «movement faults» (MF), eller motoriske feil. Dette er en fysisk ferdighetsbarriere for å lære et musikkinstrument, ofte feiltolket som mangel på talent.
MFs henger også sammen med ustabilitet og tap av kontroll på scenen på grunn av stress. Dette kontrolltapet på scenen er en vanlig årsak til angst for studenter. Å undersøke dette vil gi kunnskap, som kan integreres i musikeres helse og utdanning.

Artikler relevante

Publisert: 1. sep. 2021 — Oppdatert: 25. nov. 2021