Musikalsk lederskap – kordirigenten som bedrager, magiker, og medium

Prosjektleder:
Dag Janssoncer

Periode:
2010 – 2013

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Kordireksjon, Musikkpedagogikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Målet med prosjektet er å undersøke musikalsk lederskap som opplevd fenomen, slik det erfares av de som blir ledet, det vil si ensemblemedlemmene.

Fokus er på kordirigering og korsang. Til forskjell fra dirigentens ståsted, som er det vanlige i det meste som er skrevet om dirigering, retter denne studien oppmerksomheten mot sangerens ståsted, altså hvor virkningen av lederskapet nødvendigvis må skje. Undersøkelsen er basert på hermeneutisk fenomenologi.

Forskningsmaterialet består av åpne, fabulerende samtaler med 21 korsangere med høyere utdannelse i musikk, som er aktive korsangere på profesjonelt eller avansert amatørnivå.Sist oppdatert: 6. januar 2017