Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikergehøret

I dette prosjektet er det et viktig mål å knytte sammen musikkpsykologiske fenomener som gehør og persepsjon inn mot praktisk undervisning i gehørfaget.

Prosjektet dreier seg om det musikalske gehøret som profesjonelle orkestermusikere bruker i sin praksis. Studien omfatter også sammenhengen mellom gehørtreningsfaget i utdannelsen og den profesjonelle utøverens anvendelse av gehørfaglige aspekter i yrkespraksisen. Studien er basert på kvalitative forskningsintervjuer og er presentert i ulike faglige konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Studien er tredelt og startet som del av GEFFF-prosjektet.

De tre områdene i studien er:

  1. Orkestermusikeren som profesjonell lytter. Avsluttet 2013 med artikkelen Listening to music with professional ears. A study of orchestral musicians’ ways of listening, i GEFFF-antologien Aural Perspectives on Musical Learning and Practice in Higher Music Education.
  2. Orkestermusikerens indre gehør som en ressurs i forbindelse med notelesing og innstudering. Studien dreier seg om hvordan musikere leser noter og i hvilken grad de kan ”høre” det de leser og om dette er en ferdighet eller evne som anvendes bevisst også når musikken skal læres og formes.
  3. Orkestermusikerens tanker og erfaringer med gehørtrening i høyere musikkutdannelse sett i forhold til den profesjonelle utøverpraksis. Studien har som formål å lære mer om gehørfagets effekt og relevans.