Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk-kurasjon og kunstneriske identitetsdannelse

Oppføringspraksis for meningsfull karriereutvikling.

Sammendrag

Pandemien har tvunget frem et skifte til digitale musikalske opplevelser, konkurransen er blitt globalisert, og behovet har blitt mer presserende for å utvikle de sterke kunstneriske identiteter som er nødvendige for å lykkes som musikergründer. I tråd med Musikkhøgskolens strategiske mål om kunstnerisk identitetsutvikling og utprøving av kunstneriske prosesser, utforsker dette prosjektet musikk-kurasjon, som anekdotisk bevis indikerer at fremmer kunstnerisk identitetsdannelse.

Litteratur om musikk-kurasjon innenfor oppføringspraksis handler om hvordan musikere bruker kurasjon uten å forklare hvorfor. Med semistrukturerte intervjuer, forsøker dette prosjektet å formalisere å formalisere musikk-kurasjons tilrettelegging for kunstnerisk identitetsutvikling og gode karriereutfall.

Artikler relevante