Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Grunnskolelæreren og læreplanen i musikk

Hvordan forholder grunnskolelærere på barnetrinnet seg til læreplanen i musikk? Dette vil Laura Dobrowen undersøke i sitt ph.d.-prosjekt.

Musikkundervisning på barnetrinnet er del av en mangefasettert skolehverdag for elever og lærere. Undervisningsdagen har en rekke funksjoner for elevene utover det rent faglige. Videre kommer musikkfaget gjerne «i skyggen av» prioriterte fag som norsk, engelsk og matematikk.

Like fullt har musikkfaget en sentralt gitt læreplan, som skolene og den enkelte lærer gis frihet til å utarbeide videre. Hvordan forholder grunnskolelærere på barnetrinnet seg til musikkfagets læreplan i sitt profesjonelle virke som lærere?

Formål

Prosjektet har som formål å undersøke hvordan grunnskolelærere på barnetrinnet forholder seg til læreplanen i musikk.

Datamaterialet samles inn ved hjelp av personlige intervjuer og gruppeintervjuer.

Publisert: 7. feb. 2018 — Oppdatert: 22. apr. 2021