Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk på Majorstuen skole – en forskningsbasert evaluering

1502430_273788996107126_1832168171_o.jpg

I dette prosjektet gjør Geir Johansen en forskningsbasert evaluering av undervisningstilbudet Musikk på Majorstuen skole.

Prosjektet ble gjennomført som et følgestudium gjennom 3 år.

Delproblemstillinger

  • I hvilken grad og på hvilke måter har undervisningstilbudet blitt etablert og fungerer i tråd med intensjonene?
  • I hvilken grad og på hvilke måter utvikles undervisningstilbudet videre med tanke på å realisere intensjonene?

Evalueringsopplegget skulle

  • ha et langsiktig, flerårig perspektiv inkludert kortere perioder med egne oppsummeringer konsentrert om gjennomgående parametere
  • belyse rekrutteringsprosedyrene og -kriteriene, også med tanke på prediksjon
  • belyse elevenes læringsutbytte med tanke på videre utdanningsvalg og -muligheter
  • følge flere sider ved undervisningstilbudet og elevenes læring, herunder det faglige innholdet og utviklingen av det
  • følge utviklingen i forholdet mellom musikklassene og det helhetlige arbeids- og læringsmiljøet på Majorstua skole
  • følge samarbeidet mellom de involverte utdanningsinstitusjonene og -kulturene og utviklingen av dette samarbeidet med læreplanen for kunnskapsløftet som ramme
  • belyse hvordan samarbeidet mellom de involverte utdanningsinstitusjonene og -kulturene innvirker på musikkelevenes læring og utvikling

Publikasjoner

Underveisrapport

Underveisrapport for perioden fra høsten 2011 til og med våren 2014.

Sluttrapport

Evalueringsrapporten ble publisert som pdf og e-bok i CERMs skriftserie i mars 2018.

Artikler relevante