Grunnskolelæreren og læreplanen i musikk

Prosjektleder:
Laura Dobrowen

Periode:
2016 –

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikkdidaktikk, Musikklærerutdanning, Musikkpedagogikk, Utdanningspolitikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Hvordan forholder grunnskolelærere på barnetrinnet seg til læreplanen i musikk? Dette vil Laura Dobrowen undersøke i sitt ph.d.-prosjekt.

Musikkundervisning på barnetrinnet er del av en mangefasettert skolehverdag for elever og lærere. Undervisningsdagen har en rekke funksjoner for elevene utover det rent faglige. Videre kommer musikkfaget gjerne «i skyggen av» prioriterte fag som norsk, engelsk og matematikk.

Like fullt har musikkfaget en sentralt gitt læreplan, som skolene og den enkelte lærer gis frihet til å utarbeide videre. Hvordan forholder grunnskolelærere på barnetrinnet seg til musikkfagets læreplan i sitt profesjonelle virke som lærere?

Formål

Prosjektet har som formål å undersøke hvordan grunnskolelærere på barnetrinnet forholder seg til læreplanen i musikk.

Datamaterialet samles inn ved hjelp av personlige intervjuer og gruppeintervjuer.

Prosjektleder

imported-image

Laura Dobrowen

Stipendiat

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 7. februar 2018