Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk som dannende virkeligheter

Musikkdidaktiske posisjoner og konsepsjoner i siste halvdel av det 20. århundre sett i et dannelsesteoretisk perspektiv.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig på biblioteket:
Musikk som dannende virkeligheter : musikalsk livserfaring i lys av dannelsesteori