Musikk som dannende virkeligheter - musikalsk livserfaring i lys av dannelsesteori

Prosjektleder:
Einar Rusten

Periode:
1999 – 2006

Type:
forskning

Tema:
Musikkestetikk, Musikkdidaktikk, Musikkfilosofi

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Musikkdidaktiske posisjoner og konsepsjoner i siste halvdel av det 20. århundre sett i et dannelsesteoretisk perspektiv.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig på biblioteket:
Musikk som dannende virkeligheter : musikalsk livserfaring i lys av dannelsesteori

Prosjektleder

Einar Rusten

Einar Rusten

Tidligere ansatt (stipendiat 1999– 2006)


Sist oppdatert: 11. januar 2017