Stort band med barn spiller

Musikk som meningsskaper – en studie av musikkaktiviteter i en flyktningleir

Prosjektleder:
Kim Boeskov

Periode:
2015 –

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikkpedagogikk, Musikk og helse

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Hvordan kan deltakelse i musikkaktiviteter forstås som en meningsskapende aktivitet? Dette spørsmålet vil ph.d.-stipendiat Kim Boeskov forsøke å besvare i sin undersøkelse av et musikkprosjekt i en palestinsk flyktningleir i Libanon.

NMH driver sammen med andre aktører et musikkprosjekt i en flyktningleir i Libanon, det såkalte LibanonprosjektetTidligere forskning om dette musikkprosjektet og andre lignende prosjekter peker på at mennesker kan bruke musikk og musikkdeltakelse for å skape mening og sammenheng i livet.

Men hvordan skapes slik mening i praksis? Hva er det ved selve musikken og musikkutøvelsen som gir denne muligheten? Og hvilken forbindelse har meningsskapingen til deltakernes utvikling av musikalske ferdigheter?

Kim Boeskov vil undersøke disse spørsmålene gjennom et antropologisk perspektiv hvor den musikalske praksisen tematiseres som en kulturell performance. Dette perspektivet muliggjør en dypere forståelse av den musikalske praksisen som en meningsskapende praksis som kan endre deltakernes opplevelse av seg selv, hverandre, den kontekst de lever i og det sosiale og kulturelle fellesskap de er en del av.

Prosjektleder

Kim Boeskov

Kim Boeskov

Stipendiat

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 13. januar 2016