Musikkformidling i Libanon

Prosjektet er en studie av ulike aspekter ved musikklærerstudenters musikkformidling i Libanon.

Dette er en studie av ulike aspekter ved musikklærerstudenters musikkformidling i Libanon. Studien som helhet baserer seg på gjentatte feltbesøk, deltakende observasjon, intervjuer og studentlogger knyttet til undervisnings- og formidlingspraksis i Libanon.

Egne feltnotater og en omfattende mengde videodokumentasjon av undervisnings- og konsertaktivitetene i prosjektet utgjør et sentralt bakteppe for studien. En spørreundersøkelse til samtlige studenter som har deltatt i Libanonprosjektet er under vurdering/planlegging. Denne vil blant annet konsentrere seg om studentenes profesjonsutvikling i møte med formidlingspraksis i en annen kultur.

Sentrale problemstillinger

  • Hva betyr konsertene for de lokale aktørene i musikkprosjektet, og hvilke erfaringer knytter det seg til elevdeltakelsen i skolekonsertene?
  • Hvilke erfaringer har studentene gjort seg gjennom formidlingspraksisen i Libanon, og hvordan kan disse erfaringene ha betydning for deres virksomhet som musikklærere og musikere her hjemme?
  • Musikkformidling i en fremmed kultur og i et bistandsperspektiv – hvilke profesjonsdilemmaer møter studentene?

Status

  • Artikkel nr. 1 er publisert
  • Artikkel nr. 2 om studentenes praksiserfaringer er under arbeid

Publikasjoner

Kalsnes, Signe (2013). Musikkformidling i Libanon. Hva betyr konsertene i Libanonprosjektet for de lokale aktørene, og hvilke erfaringer knytter det seg til elevdeltakelsen i konsertene? I Storsve, Vegar og Brøske Danielsen, Brit Ågot (red.), Løft blikket – gjør en forskjell. Erfaringer og ringvirkninger fra et musikkprosjekt i Libanon (s. 149-167). NMH-publikasjoner 2013:9

Prosjektleder

signe.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikksigne.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikk

Sist oppdatert: 23. september 2014