Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikklærerstudenters erfaringer fra praksis i palestinske flyktningleire i Libanon

Hva lærer musikklærerstudenter ved å delta i praksisopplæring i en palestinsk flyktningleir i Libanon, og på hvilke måter kan læringserfaringene deres relateres til studentenes utvikling som profesjonelle musikklærere? Dette er spørsmål denne studien forsøker å svare på.

Noen av resultatene fra denne undersøkelsen viser for det første at den nye og ukjente konteksten bidrar til en bevisstgjøring i studentenes valg av undervisningsstrategier, med særlig utgangspunkt i mangelen på felles språk. For det andre begynner studentene å se seg selv som kompetente lærere egnet for musikklæreryrket, noe som øker motivasjonen for yrket. For det tredje bidrar konteksten og møtet med barn i en spesiell situasjon til at praksisen blir en betydningsfull opplevelse for studentene, som ikke minst bidrar til en bevisstgjøring av verdien av musikk.

Mange studenter trekker fram praksisen i Libanon som den viktigste læringserfaringen i studiet. I mange av loggene deres kommer det til syne et personlig engasjement hos studentene. Det er tydelig at de blir berørt som personer og at de opplever at det musikkpedagogiske arbeidet har stor verdi og betydning både for dem selv og for ungene de møter. Opplevelsen av at dette er virkelig, økt fokus på verdien av musikk og de nære relasjonene som knyttes til ungene i Rashedie, bidrar til at studentene beskriver dette som en betydningsfull og skjellsettende praksis.

Denne studien ble gjennomført i perioden 2009-2012 og inngikk forskningsprosjektet MUPP ved NMH.

Presentasjoner og publikasjoner

  • Community music activity in a refugee camp - student music teachers' practicum experiences. Paper på the 7th International Conference for Research in Music Education, Exeter, april 2011
  • Community music activity in a refugee camp - student music teachers` practicum experiences. I Music Education Research, Vol. 15, nr 3, sept 2013 (s 304-316)
  • Praksisbegrepet i musikklærerutdanning. I Brøske Danielsen, B.å. og Johansen, G., red.(2012) Educating Music Teachers in the New Millennium. Multiculturalism, professionalism and music teacher education in the contemporary society. A report from a Research and Development Project. (s 89 - 108). NMH-publikuasjon 2012:7

Artikler relevante