Musikklærerutdanning som profesjonsutdanning - mellom institusjon, praksis- og yrkesarena (MUPP)

Prosjektleder:
Geir Johansen

Prosjektdeltagere:
Brit Ågot Brøske, Vegar Richter Storsve, Inger Anne Westby, Signe Kalsnes, Siw Graabræk Nielsen, Docent Cecilia Ferm Thorgersen

Periode:
2006 – 2011

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikklærerutdanning, Musikkpedagogikk

Får vi bedre musikklærere hvis vi baserer utdanningen på mer kompetanse om forholdet mellom praksisarena og yrkesarena?

Gjennom å forstå musikklærerutdanning som profesjonsutdanning og rette søkelyset mot musikklærerutdanningens relevanskvalitet i relasjonene mellom institusjon, praksisarena og yrkesarena ønsket prosjektet å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å utdanne musikklærere bedre rustet enn tidligere til å møte utfordringer på ulike musikkpedagogiske yrkesarenaer. Dette vil være til fordel for både grunnskole, kulturskole og videregående opplæring – og for musikklærerutdanningen selv.

Prosjektet ønsker også å dokumentere samarbeidet mellom Norges musikkhøgskole som musikkpedagogisk forskningsmiljø, skoleeiere og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Et mål i prosjektet var å heve FoU-kompetansen i det musikkpedagogiske forskningsmiljøet ved Norges musikkhøgskole og å bidra til videreutvikling av nasjonale og internasjonale nettverk for forskning om musikklærerutdanning.

Publikasjoner

Brøske Danielsen, B. Å. & Johansen, G. Eds. (2012). Educating Music Teachers in the New Millennium. Multiculturalism, professionalism and music teacher education in the contemporary society. A report from a Research and Development Project. NMH Publications 2012:7. Oslo: Norwegian Academy of Music.

Prosjektleder

imported-image

Geir Johansen

Professor Emeritus

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 25. april 2014