Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkonservatorienes samfunnsrolle

Advent i fengsel

Hva er musikkonservatorienes eventuelle bidrag til utvikling av samfunnet? Hva kan dette bidraget være, foruten oppsøkende virksomhet i sykehus, fengsler, og sykehjem?

Les mer om prosjektet på engelsk.

Publikasjoner

Tregear, P., Johansen, G., Jørgensen, H. Sloboda, J., Tulve, H. & Wistreich, R. (2016). Conservatoires in society: Institutional challenges and possibilities for change. Arts & Humanities in Higher Education 15 (3-4): 276-292.