Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap

En studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse.

Torill Vist tar utgangspunkt i koblingen mellom musikk og følelser og spør om vi også lærer noe om følelser i møte med musikk. Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer av både amatører og musikkarbeidere.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap: en studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse.

Artikler relevante