Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap

Periode:
2004 – 2009

Tema:
Musikkpsykologi, Musikk og helse

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

En studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse.

Torill Vist tar utgangspunkt i koblingen mellom musikk og følelser og spør om vi også lærer noe om følelser i møte med musikk. Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer av både amatører og musikkarbeidere.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap: en studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse.Sist oppdatert: 10. januar 2017