Musikk som medisin hovedbilde

Musikkterapi i avansert hjemmesykehus – Musikk i hvert hjerteslag

Prosjektleder:
Monika Overå

Periode:
2018 – 2021

Senter:
CREMAH

Type:
forskning

Tema:
Avansert hjemmesykehus palliasjon, Barn, Musikkterapi, Musikk og helse

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkterapi

Hva kan eventuelt musikkterapi tilføre den tverrfaglige behandlingen i barnepalliasjon, og hva det kan bety for pasienten og familien å ha musikkterapi i sitt eget hjem?

Denne ph.d. studien undersøker hvordan pasienter i alderen 0-18 år (som er under palliativ behandling) og deres foreldre beskriver sine erfaringer med å ha musikkterapi i Avansert hjemmesykehus (AHS). Studien ser også nærmere på om musikkterapi i Avansert hjemmesykehus kan tilføre nye effekt- og prosessmål til standardbehandlingen, som symptomlindring og følelsesregulering. Dette prosjektet kan bidra til at pasienten i større grad får et tverrfaglig behandlingstilbud gjennom hele sykdomsforløpet. Studien har et mixed-methods design, der både kvalitative og kvantitative data inngår. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom CREMAH ved Norges musikkhøgskole og Akershus universitetssykehus. 

Prosjektleder

monika.overa.jpg

Monika Overå

Universitetslektor

MusikkterapiSist oppdatert: 21. november 2018