Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkterapi i avansert hjemmesykehus – Musikk i hvert hjerteslag

Musikk som medisin hovedbilde

Hva kan eventuelt musikkterapi tilføre den tverrfaglige behandlingen i barnepalliasjon, og hva det kan bety for pasienten og familien å ha musikkterapi i sitt eget hjem?

Denne ph.d. studien undersøker hvordan pasienter i alderen 0-18 år (som er under palliativ behandling) og deres foreldre beskriver sine erfaringer med å ha musikkterapi i Avansert hjemmesykehus (AHS). Studien ser også nærmere på om musikkterapi i Avansert hjemmesykehus kan tilføre nye effekt- og prosessmål til standardbehandlingen, som symptomlindring og følelsesregulering. Dette prosjektet kan bidra til at pasienten i større grad får et tverrfaglig behandlingstilbud gjennom hele sykdomsforløpet. Studien har et mixed-methods design, der både kvalitative og kvantitative data inngår. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom CREMAH ved Norges musikkhøgskole og Akershus universitetssykehus.

Artikler relevante