Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkterapi og spiseforstyrrelser

Prosjektet undersøker og diskuterer mulige effekter av å bruke musikkterapi for å bedre helsen hos unge mennesker som lider av en spiseforstyrrelse.

Ingvild Stenes stipendiatprosjekt skal belyse hvilke funksjoner musikk kan ha i helsefremmende arbeid med ungdom som har spiseforstyrrelser. Hensikten med prosjektet er å skaffe innsikt i hvordan musikk kan benyttes i psykisk helsevern, og hvordan musikk kan innvirke på ungdommers psykiske helse.

Prosjektet vil kartlegge hvorvidt musikkopplevelser og ulike måter å anvende musikk på kan bidra til identitetsbygging og mestringsopplevelser hos ungdommer med spiseforstyrrelser. Slike mestringsopplevelser kan åpne for alternative handlemuligheter og opplevelsen av en bedret psykisk helse. Studien vil undersøke hvordan ungdommers forhold til musikk kan anvendes i terapeutisk arbeid i gruppe. Det foreligger lite forskning når det gjelder musikkterapi i grupper med ungdom som har spiseforstyrrelser.

Empirien innhentes gjennom intervju, testresultater og gruppeobservasjoner. Stene er selv forsker og terapeut i studien.

Hovedmålet er å undersøke om musikklytting kan gi kroppsopplevelser som kan danne utgangspunkt for terapeutisk refleksjon og positive endringsprosesser hos informantene i studien.

Artikler relevante