Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikkterapi: Suksessfaktorer for implementering og stabilitet

regjeringskvartalet foto Anette Overlid.jpg

Musikkterapi er en stadig voksende disiplin, med et praksisfelt som har ekspandert vesentlig de siste årene. Men hvorfor er det sånn at enkelte musikkterapitilbud består, mens andre forsvinner? Hva er det som gjør at musikkterapitilbudene overlever ved enkelte institusjoner?

Fra et institusjonelt perspektiv, utforsker dette Ph.d.-prosjektet om det kan finnes noen sentrale faktorer (suksessfaktorer) som medvirker til at musikkterapitilbud holder seg stabile over tid – altså at de blir varige og godt implementerte tilbud ved institusjonene. I prosjektet sammenliknes 4-5 institusjoner som har stabile musikkterapitilbud. Kvalitative intervjuer med musikkterapeuter og ledere ved institusjonene, analyser av aktuelle offentlige dokumenter samt fokusgruppeintervju med sentrale aktører i implementering av musikkterapi utgjør datagrunnlaget i studien.

Artikler relevante