regjeringskvartalet foto Anette Overlid.jpg

Foto: Anette Øvrelid for CREMAH

Musikkterapi: Suksessfaktorer for implementering og stabilitet

Prosjektleder:
Ingelill Eide

Periode:
2016 –

Senter:
CREMAH

Type:
forskning

Tema:
Musikkterapi

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkterapi

Musikkterapi er en stadig voksende disiplin, med et praksisfelt som har ekspandert vesentlig de siste årene. Men hvorfor er det sånn at enkelte musikkterapitilbud består, mens andre forsvinner? Hva er det som gjør at musikkterapitilbudene overlever ved enkelte institusjoner?

Fra et institusjonelt perspektiv, utforsker dette Ph.d.-prosjektet om det kan finnes noen sentrale faktorer (suksessfaktorer) som medvirker til at musikkterapitilbud holder seg stabile over tid – altså at de blir varige og godt implementerte tilbud ved institusjonene. I prosjektet sammenliknes 4-5 institusjoner som har stabile musikkterapitilbud. Kvalitative intervjuer med musikkterapeuter og ledere ved institusjonene, analyser av aktuelle offentlige dokumenter samt fokusgruppeintervju med sentrale aktører i implementering av musikkterapi utgjør datagrunnlaget i studien.

Prosjektleder

imported-image

Ingelill Eide

Stipendiat

MusikkterapiSist oppdatert: 18. oktober 2016