Negotiating musicianship. The constitution of student subjectivities in and through discursive practices of musicianship in “Musikklinja”

Prosjektleder:
Live Weider Ellefsen

Periode:
2008 – 2014

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikkutdanning

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

How does "Musikklinja", as a music educational institution of discourse, enable, enact and manage thoughts, actions, objects and subjects of musicianship.

Finansiering: Høgskolen i Telemark (nå Høgskolen i Innlandet)

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen Negotiating musicianship er tilgjengelig i NMH-BrageSist oppdatert: 24. mai 2017