Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

NMHs barnekonsertserie

Illustrasjon av Cora Durmann - dyr som danser og spiller musikk

NMHs barnekonsertserie er et pilotprosjekt som har som ambisjon å øke status og samle kunnskap om formidling av musikk til barn. Målet er å skape en praksisarena der Musikkhøgskolens studenter får erfaring med konsertvirksomhet for barn.

Illustrasjon av Cora Durmann - fra Våren på gården (2020) av Nora Klungresæter & Susanne Trinh

En konsertserie for barn – en praksisarena for studenter

Studentene som skal lage konsertene vil få veiledning i forkant og etterkant av konserten av både interne og eksterne fagpersoner med erfaring og kompetanse på feltet.

Tilbudet vil utvide studentenes nettverk og gi en kobling til yrkeslivet. Konsertene dokumenteres med videoopptak slik at studentene kan bruke dette selv i senere søknadsprosesser. Konsertserien er åpen for alle studenter som har et program som de ønsker å teste ut for et barnepublikum. Konsertserien tilbys til inviterte barnehage- og førskolebarn, med påfølgende offentlig konsert på et lokalt Deicmahn-bibliotek.

Prosjektet er studentdrevet og ledes av Agnethe Sperre Sørlien, som også kuraterer konsertserien. Agnethe går på master i musikkpedagogikk på NMH.

Vi søker deg!

Ønsker du å bli bedre på å formidle musikk til barn? Har du et prosjekt du vil teste ut for et yngre publikum?

Meld deg på via påmeldingsskjemaet

Artikler relevante

Publisert: 19. aug. 2020 — Oppdatert: 15. okt. 2021