The notes must embrace the bars, not the bars the notes

En kunstnerisk tilnærming til oppføringsmåten vi finner i tidlig opptakshistorie, med vekt på gjenskaping av Edvard Griegs piano-innspillinger.

Prosjektleder

Sigurd Slåttebrekk

Sigurd Slåttebrekk

Tidligere ansatt (stipendiat 2005–2012)


Sist oppdatert: 4. januar 2017