The notes must embrace the bars, not the bars the notes

Prosjektleder:
Sigurd Slåttebrekk

Periode:
2005 – 2012

Type:
kunstnerisk utviklingsarbeid

Tema:
Oppføringspraksis, Piano

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

En kunstnerisk tilnærming til oppføringsmåten vi finner i tidlig opptakshistorie, med vekt på gjenskaping av Edvard Griegs piano-innspillinger.

Prosjektleder

Sigurd Slåttebrekk

Sigurd Slåttebrekk

Tidligere ansatt (stipendiat 2005–2012)


Sist oppdatert: 4. januar 2017