En ny klangverden – utvikling av nyskapende spilleteknikker på kontrabassen

I dette prosjektet undersøker og utvikler kunststipendiat Håkon Thelin nyskapende spilleteknikker på kontrabassen.

Målet med prosjektet er todelt:

1. Undersøke nye spilleteknikker for kontrabassen som finnes i arbeidene Zab ou la passion selon st. Nectaire (1981, ca. 30 min.) by Philippe Boivin, and Luciano Berio: Sequenza XIVb – Versione per Contrabasso di Stefano Scodanibbio (2004, ca. 15 min.). Analyser av disse teknikkene vil bli sammenlignet med beslektede teknikker, der slike eksisterer i andre arbeider.

2. Utvikle nye teknikker for kontrabassen.

Prosjektleder

hakon.thelin.jpg

Håkon Thelin

Førsteamanuensis

SamtidsmusikkSist oppdatert: 29. juni 2015