Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Nye instrumentale praksiser

Prosjektet ønsker å dokumentere de nye instrumentale praksiser som har etablert seg innenfor musikkfeltet. Samtidig skal prosjektet se på nye holdninger og de estetiske, kompositoriske og notasjonsmessige premisser som finnes.

I første omgang ønsker prosjektet å kartlegge de nye instrumentale teknikker som en moderne musiker kan møte. Dernest ønsker prosjektet å fokusere på nye instrumentale roller og den medskapende virksomhet som improvisator og artist.

Bruker- og målgrupper

 1. Det profesjonelle musikermiljøet

 2. Musikkforskere

 3. Musikkstudenter

 4. Komponister

Dokumentasjonsformer

 • Eget nettsted (www.newprac.net) med AV-materiale, tekst, notematerial
 • Tidsskriftet Music and Practice: Artikler, presentasjoner, intervju
 • Avhandlinger og doktorarbeid
 • Tematiske konserter med opptak
 • Artikler og presentasjoner i andre fora
 • Konferanseinnlegg
 • Medvirkning i utvikling av ny musikk