Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Organisert tid

Christian Blom: The Singer

Hvordan kan du komponere et verk der bevegelse, lyd og lys er avhengig av hverandre og trenger koblinger seg imellom for i det hele tatt å være et verk? Dette er et av spørsmålene som kunststipendiat Christian Blom forsøker å besvare.