Orgelkomponisten Gustav Merkel

Prosjektleder:
Hallgeir Schiager

Periode:
2002 – 2008

Type:
forskning

Tema:
Interpretasjon, Oppføringspraksis, Orgel

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i oppføringspraksis

Tolkningsaspekter i noen av Orgelkomponisten Gustav Merkels verker

Ph.d.-avhandlingen er tilgjengelig på biblioteket:
Orgelkomponisten Gustav Merkel. Tolkningsaspekter i noen av hans verker

Prosjektleder

Hallgeir Schiager

Hallgeir Schiager

Tidligere ansatt (stipendiat 2002-2008)

OppføringspraksisSist oppdatert: 11. januar 2017