Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Øvingsworkshops

Prosjektet har som mål å utvikle innovative workshopkonsepter i øving for studenter, utviklet av grupper av lærere og studenter ved Musikkhøgskolen eller i samarbeid mellom lærere ved Musikkhøgskolen og eksterne lærere innen idrettspsykologi, fysiologi eller andre kunstfag.

CEMPE tror at selv den beste øver og utøver kan ha områder der utvikling er mulig, og at utvikling har best grobunn i samarbeid mellom lærer og student, samt mellom studenter. Derfor innebærer dette prosjektet å involvere både lærere og studenter i utviklingsarbeid om temaet «Workshops i øving». Med «workshops i øving» forstår CEMPE ulike typer gruppeundervisning i øving der lærer(e) tar et spesielt ansvar for å legge til rette for at studentene engasjeres aktivt i undervisningen. Workshopene kan involvere både interne og eksterne lærere, og kan også involvere samarbeid med lærere innen andre utøvende kunstfag eller lærere i eksempelvis fysiologi, idrett og psykologi.

Acting Music

Disse workshopene utforsker teknikker på hvordan man kan skape seg musikalske karakterer i et musikkverk, der musikeren regisserer og involverer seg personlig i et musikalsk spill. Professor i slagverk Hans-Kristian Kjos Sørensen utforsker, sammen med filmregissører og skuespillere, om det finnes overføringsverdier for hvordan en regissør eller en skuespiller skaper seg en karakter, til hvordan en musiker interpreterer musikk.

å knekke samtidskoden – øveworkshops om samtidsmusikk

Disse workshopene utforsker ulike øvingsverktøy for å bedre spilleferdigheter og forståelse av nyere musikk. Prosjektet tar utgangspunkt i det eksisterende miljøet for samtidsmusikk på NMH, og utforsker nye notasjonsformer, hvordan øve og forstå komplekse rytmer, nye klangmuligheter og utvidede spilleteknikker, software-assistert øving og improvisasjon for sangere, instrumentalister og dirigenter. Post-doc. Tanja Orning (cello), post-doc. Håkon Mørch Stene (slagverk) og stipendiat Bjørnar Habbestad (fløyte) er ansvarlige for gjennomføring av workshopene.

Timani I, II & III

Disse workshopene utforsker grunnleggende bevegelseslære i øving på instrument, som gruppeundervisning for ulike studentgrupper, og i grupper av hovedinstrumentlærere og studenter. Førsteamanuensis Vibeke Breian og Tina Margareta Nilssen har utviklet ulike konsepter for å utvikle studentenes bevissthet om bruk av muskler i egenøving og spilling, samt hvordan lærerne kan integrere en slik bevisst bedre i instrumentalundervisningen.

Artikler relevante

Publisert: 3. aug. 2017 — Oppdatert: 1. mar. 2023