Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Pedagogiske og fagpolitiske perspektiver på Kunnskapsløftet

Prosjektet ser på ulike pedagogiske og fagpolitiske perspektiver knyttet til estetiske fag i skole- og lærerutdanning i lys av Kunnskapsløftet.