Pedagogiske og fagpolitiske perspektiver på Kunnskapsløftet

Prosjektleder:
Signe Kalsnes

Periode:
2005 –

Senter:
CERM

Type:
None

Tema:
Musikklærerutdanning, Utdanningspolitikk

Prosjektet ser på ulike pedagogiske og fagpolitiske perspektiver knyttet til estetiske fag i skole- og lærerutdanning i lys av Kunnskapsløftet.

Prosjektet ble startet i 2005 og har design som en artikkel- og foredragserie med kunstfaglig, pedagogisk og fag-, skole- og utdanningspolitisk tematikk knyttet til estetiske fag i skole- og lærerutdanning i lys av Kunnskapsløftet som skolereform og læreplanverk.

Målgruppa for og intensjonen med de ulike artiklene og formidlingsaktivitetene varierer. En rekke artikler er skrevet som fagpolitiske innlegg i debatter, mens andre har en sterkere faglig eller pedagogisk/didaktisk profil og retter seg mot fagfeller og studenter i lærerutdanning. Artiklene er derfor utformet i ulike sjangere og publisert i tidsskrifter, dagspresse, lærebøker og på nettet. 

Målgruppene for foredragsvirksomheten er lærere og ledere i grunnskole og kulturskole, lærere i etter- og videreutdanning, musikk- og kunstfaglige og fagpolitiske nettverk, rammeplanutvalg (LU 8-13) samt skolemyndigheter i nordiske land.

Publikasjoner i prosjektet – perioden  2007- 15:

Kalsnes (2015): Musikkfaget i grunnskolen – fra salmesang til musikkopplevelse som eksistensiell erfaring. ARR – Idéhistorisk tidsskrift nr. 1 - 2015

Kalsnes / www.sef.no (2013): Innspill til KUF-komiteens behandling av St.meld. 20 (2012-13): På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen

Kalsnes (2011): Trenger vi kunstpedagogikken? Kunstløftet. Norsk kulturråd.

Kalsnes (2010): Musikkfaget og de grunnleggende ferdighetene – noen perspektiver på kunnskap. I Salvesen og Sætre (red): Allmenn musikkundervisning – perspektiver på praksis

Kalsnes (2008): Musikk. I Didaktikk for grunnskolen. Red: Else Marie Halvorsen. Fagbokforlaget

Kalsnes: Ittepå e det dødt! Kronikk i Stavanger Aftenblad 22. januar 2008 (om musikkfag og lærerutdanning)

Kalsnes: Grunnleggende ferdigheter – mye mer enn norsk og matematikk! Innspill i Utdanning nr. 10 / 9. mai 2008

Kalsnes: Vi taper aldri! Artikkel i Arabesk 1/2008 (om estetiske fags posisjon og reformer i skolen og lærerutdanninga)

Kalsnes: Feil om grunnleggende ferdigheter. Utdanning 27. februar 2008

Kalsnes: Hvor går skolen og musikkfaget? Arabesk 4/2008

Tidligere publikasjoner:

Kalsnes: Neste skolereform: den estetiske dimensjonen i sentrum! Arabesk 4/2006

Kalsnes (2005): Kunstfaglige utfordringer i morgendagens skole – variasjoner over et tema. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2005

Kalsnes: De estetiske fagene - taperne i Clemets skolereform. Utdanning 4.mai 2005

Kalsnes: NB! Viktig høringssak! NB! Arabesk 1/2005 (om fag- og timefordelingen i K06)

Kalsnes: Forsterket kvalitet i grunnopplæring – for alle? Arabesk 3/2003 (om NOU 2003:16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle)

Presentasjoner, seminarer og foredrag – perioden 2007-11:

Kalsnes (2011): Nye rammeplaner for faglærerutdanningene – utfordringer og muligheter. Foredrag for rammeplanutvalget. Sandnes 27. september

Kalsnes (2010): Kulturskoleutvikling. Kulturskoleutvalgets midtveiskonferanse, Sandnes april

Kalsnes (2009): Kunnskapsløftet - K-06. Universitetet i Oslo, fakultet for lærerutdanning og skoleutvikling, Etterutdanningskurs for musikklærere, februar

Kalsnes (2009): FoU om musikkformidling til barn og unge i skolen. Hva skjer og hvilke muligheter har vi? Hva bør vi forske på? Strategier, allianser og finansiering Rikskonsertenes høgskolenettverk, Oslo 15. mai

Kalsnes (2009): Kulturskolen som ressurssenter. Ås kulturskole, august

Kalsnes (2009): Kunst i opplæringen i Norge. Islands kultur- og utdanningsministerium. Ekspertseminar om nordisk skolesamarbeid. Reykjavík 3. desember

Kalsnes (2008): Kunnskapsløftet - K-06. Universitetet i Oslo, fakultet for lærerutdanning og skoleutvikling, PPU

Kalsnes (2008): Om kunnskapsløftet. Universitetet i Oslo, fakultet for lærerutdanning og skoleutvikling, Etterutdanningskurs for musikklærere 6. oktober og 3. november

Kalsnes (2008): Kunnskapsløftet - en fare for de estetiske fagene? SAMSPEL 2008, konferanse om Den kulturelle skolesekken. Stavanger

Kalsnes (2008): Innspill til Kunnskapsdepartementet om forskning og evaluering i forbindelse med Strategiplanen Skapende læring. Nettverk for estetiske fag. Høgskolen i Oslo

Kalsnes (2008): Kulturskolen som ressurssenter. Skien kulturskole, 31. oktober

Kalsnes (2008): Innspill til forskning i tilknytning til Strategiplanen Skapende læring. Nordisk musikk- og kulturskoleunion, Gardermoen 20. oktober

Kalsnes (2008): Skapende læring. Strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007-2010. Sørum kommune, november

Kalsnes (2007): Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid i musikk. Molde kommune 19. januar

Kalsnes (2007): 1) Kunnskapsløftet 2006 - Kulturskolen og grunnskolen som  samarbeidsparter i den lokale kunst- og kulturopplæringen. 2) Strategisk plan for kunst og kultur i opplæringa. Sanderstølen 9. mars: KOM- samling i Vestfold, Telemark og Buskerud

Kalsnes (2007): Forankring i skolen - om skolen som kulturarena og strategiplan for kunst og kultur i grunnskolen. Finnmark fylkeskommune, Karasjok: Sammen om sekken - om samarbeid mellom kultur og skole i Den kulturelle skolesekken i Finnmark

Kalsnes (2007): Kunst og kultur i opplæringen - noen utfordringer for lærerutdanningene. Høgskolen i Tromsø mai 2007: De praktiske og estetiske fagenes utfordringer i skole og samfunn

Prosjektleder

signe.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikksigne.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikk

Sist oppdatert: 23. september 2014