Martin Heidegger

Philosophy of Music Education Challenged: Heideggerian inspirations. Music, Education, Personal Development

Prosjektleder

oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikkoivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

Sist oppdatert: 5. september 2014