Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Praktisk web-basert gehørtrening

Hvordan kan et nettsted for gehør gi studentene mer selvstendighet og større frihet i arbeidet med å utvikle gehørferdighetene sine og den generelle musikkforståelsen?

Hver eneste musikkstudent er unik, og har sin egen måte å oppleve og forstå musikk på. Som deres lærere hjelper vi dem å utvikle nyttige verktøy for å håndtere ulike musikalske utfordringer. I gehørtrening ønsker vi å få studentene til å bruke sine gehørferdigheter praktisk når de musiserer - både når de øver og når de har konsert.

For at gehørtreningen skal bli mer effektiv, undersøkes hvordan et nettsted for gehør kan gi studentene mer selvstendighet og større frihet i arbeidet med å utvikle gehørferdighetene sine og den generelle musikkforståelsen, samt hvilke typer øvelser som fungerer best for dette formålet.