Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning

Prosjektet fokuserer på ulike profesjonsorienteringer og -dilemmaer som studenter møter i musikk- og kunstpedagogisk opplæring og utdanning.

Studenter i slike utdanninger forventes å utvikle kompetanse og yrkesidentiteter både som musikere/kunstnere og som lærere, og vil i sitt kommende yrkesliv møtes på arenaer der kunstformidling og -opplæring er formålet, og der en stor og viktig målgruppe er barn og ungdom.

Forsiden av Kalsnes og Angelo sin bok
Forsiden av Angelo og Kalsnes' bok.

De ulike opplæringsarenaene utfordrer imidlertid både profesjonsforståelser og yrkesidentiteter på forskjellige måter. Dette gjelder også på andre viktige arenaer der barn og ungdom møter kunst – for eksempel innenfor Den kulturelle skolesekken. å utvikle yrkesidentiteter og profesjonskunnskap som både forbereder til ulike yrkesroller og yrkesarenaer, og som i tillegg utfordrer både lærer- og kunstnerrollen, er derfor en vesentlig utfordring for studenter i musikk- og kunstpedagogiske utdanninger.

Aktiviteter

Angelo, Elin; Kalsnes, Signe: Artist or teacher? Professional dilemmas in music and art teacher education. Presentasjon på NERA konferansen; Lillehammer, mars 2014

Angelo, Elin; Kalsnes, Signe (red. 2014): Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk

Kalsnes, Signe (2014): Kulturskolen som ressurssenter - konsekvenser for kulturskolelærerrollen? I: Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk s.109-124

Kalsnes, Signe (2014): Kunstnerlærerens yrkesfelt. I: Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk s. 42-63