Refleksjonsfag og kunstnerisk forskningsbasert utdanning

Prosjektleder:
Ingfrid Breie Nyhus

Periode:
2018 –

Senter:
CEMPE

Type:
faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Tema:
Kunstnerisk utvikling

De siste årene har nye fag dukket opp på de nordiske utdanningsinstitusjonene knyttet til kunstnerisk forskning og refleksjon. Utviklingen skjer i takt med at institusjonene får ansatte med bakgrunn i det voksende feltet kunstnerisk forskning, og at det ses behov i utøverutdanningen for å styrke bevisstgjøring og refleksjon over musikerrolle, kunstnerisk ståsted og kontekstforståelse, samt utøvingens anknytning til filosofiske referanser. 

Prosjektet er en tenketank der lærere som har igangsatt og driver slike fag ved institusjonene i Norden, samles for å utveksle erfaringer og undervisningsopplegg fra refleksjonsundervisningen, og for å samtale om videre utviklingspotensiale for undervisning og læring innen dette feltet.  

 

 

Prosjektleder

imported-image

Ingfrid Breie Nyhus

Prosjektleder
Studie- og FoU-seksjonen


Sist oppdatert: 23. november 2018