Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Relasjonelle perspektiver på musikkterapi med ungdom innenfor barnevernet

En spiller gitar og en synger

I denne studien undersøker Gisle Fuhr musikkterapi innenfor barnevernet ved å fokusere på relasjonen som har utviklet seg mellom ungdom og musikkterapeuter som har arbeidet sammen over lengre tid. Han stiller seg spørsmål som: Hvordan opplever musikkterapeuter og ungdom innenfor barnevernet deres relasjon? Og hvilken rolle får musikken i deres samarbeid?

Som musikkterapeut innenfor barnevernet har Fuhr erfart hvordan musikk kan brukes som et verktøy for å etablere trygge relasjoner, gjennom musikalsk samarbeid og mestringsopplevelser. Likevel er det hittil lite forskning som retter seg mot den terapeutiske relasjonen som en del av musikkterapi med ungdom. Vi vet for eksempel at relasjonelle faktorer som trygghet og tillit mellom terapeut og klient er sentrale i enhver terapeutisk prosess, men vi vet mindre om hvordan disse utvikles i musikkterapi med unge innenfor barnevernet. Ungdom under barnevernets omsorg har oftere enn den generelle befolkningen opplevd omsorgssvikt, overgrep og traumatiske opplevelser i relasjoner med voksne omsorgsgivere, så det er grunn til å tro at de både vil ha unike behov i og unike perspektiv på den terapeutiske relasjonen.

Denne studien har som mål å styrke forståelsen av relasjoner i musikkterapi i barnevern gjennom å intervjue ungdommer og deres musikkterapeuter, med blikk på deres samarbeid i den terapeutiske prosessen. Intervjuene vil analyseres med en eklektisk tilnærming hvor fortolkende fenomenologi og diskursanalyse kombineres.

Artikler relevante

Publisert: 25. feb. 2019 — Oppdatert: 2. sep. 2020