Senrenessansens ornamenteringstradisjon og dens iboende syntaks

Prosjektleder:
Sunniva Thomassen

Periode:
2016 –

Senter:
NordART

Type:
forskning

Tema:
Oppføringspraksis, Tidligmusikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i oppføringspraksis

Prosjektet har som siktemål å finne og systematisere en syntaks i senrenessansens instrumentale ekstensive ornamentikk.

Prosjektet vil relatere til teorier felles for språk og musikk.

Jeg vil primært undersøke instrumentalmusikk fra den sene italienske madrigal­tradisjonen, ved en musikalsk analyse av ornamentene i Riccardo Rognonis ornamenteringsmanual fra 1592 sett i sammenheng med andre samtidige kilder. Prosjektet kan bidra til å kaste lys over deler av ornamentikken som ikke tidligere er analysert grundig, innen et repertoar som få instrumentalister jobber med. Tradisjonen danner grunnlag for senere ornamenteringspraksis, og kan gi bidra til økt kunnskap og større frihet for utøvere av tidligmusikk i dag.

Prosjektet vil ha en overordnet hermeneutiske tilnærming. Det er en videreføring av tematikken for mitt masterarbeid «Den skapende utøver – italiensk diminusjonspraksis i overgangen til det 17. århundre som utgangspunkt for diminusjon i dag».

Prosjektleder

imported-image

Sunniva Thomassen

Stipendiat

OppføringspraksisSist oppdatert: 18. oktober 2016