Shared Space – mot en relasjonell, prosessuell og intermedial kompositorisk praksis

Prosjektleder:
Erik Dæhlin

Periode:
2016 –

Senter:
NordART

Type:
kunstnerisk utviklingsarbeid

Tema:
Komponistrolle, Komposisjon

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Hovedfokus i prosjektet er å forske frem en nyskapende relasjonell, prosessuell og intermedial kompositorisk metode i møte mellom kompositorisk praksis og strategier fra den moderne scenekunsten.

Dæhlin vil konkretisere og utforske min egen rolle som komponist i kollaborative prosesser med tre ulike utøvere. Dette utfra fire nøkkelbegreper; Eierskap, investering, søken og risiko, og videre relatert til begrepet “shared space”. Gjennom utviklingsarbeidet skal tre større prosjekt skapes hvor det overordnede målet er å lage bedre og klokere kunst, innsirklet av tre spørsmål:

  • Hvordan kan musikalsk kompositorisk kunnskap sammenføres med prossessuelle strategier hentet fra den moderne scenekunsten og sammen utgjøre en nyskapende kompositorisk metode?
  • Hvordan kan denne kunnskapen utvikles i samarbeid med utøvere og bli en vesentlig del av den kunstneriske prosessen?
  • Hvordan vil den nyervervede komponistrollen påvirke rollene og handlingsrommet til de andre medvirkende, og i siste instans det endelige kunstneriske resultatet?

Prosjektleder

imported-image

Erik Dæhlin

Stipendiat

KomposisjonSist oppdatert: 18. oktober 2016