Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Solisten i samtidens pianokonserter

Ellen_Ugelvik_foto_observatoriet.jpg

Kjernen i Ellen Ugelviks prosjekt er å kartlegge hvilke oppgaver hun har og hvilke utfordringer hun møter som solist i helt nye pianokonserter.

Ugelvik skal reflektere over materialet gjennom utøving, dialog og orientering i musikalske og teoretiske kilder. Hun vil dele funn og presentere resultater via nettverk internasjonalt og nasjonalt kontinuerlig under stipendiatperioden.

Problemstillinger

  • Hvilket ansvar, posisjon og rolle har jeg som solist i relasjon til de involverte, både før, under prøver, under konsert og etter konsert? Hvilke forventninger stilles til meg som solist fra de involverte? Hvordan presenteres de uuttalte forventningene i materialet jeg får?
  • Hvordan er solistens oppgaver i en helt ny instrumentalkonsert av i dag forskjellig fra solistenes oppgaver fra tidligere tider i musikkhistorien? Hvilke konserter og hvilke solister har utviklet hvordan vi ser på solistrollen i dag, og hvordan, hvorfor?
  • Hvordan kan kunnskap og refleksjon om solistrollen være med på å utvikle og påvirke min egen rolle og min egen utøvelse? Hvordan kan refleksjonen få innvirkning på nye klaverkonserter som blir skapt og på musikksamfunnet vårt?

Arbeidsmåter

For å utdype problemstillingene skal Ellen Ugelvik innstudere og urfremføre fire nye pianokonserter. Konsertene blir til gjennom stipendiatperioden, og skal urfremføres både i Norge og utlandet. Ugelvik har valgt komponister av ulikt kjønn, alder, nasjonalitet, estetikk og bakgrunn for å ha et variert sammenligningsgrunnlag. Ensemble og dirigent er forskjellige for hver pianokonsert, og ensemblene varierer i størrelse. Urfremføringene blir dokumentert og gjort tilgjengelig på CD og DVD.

Pianokonserter og fremføringer

Dai Fujikura Diamond Dust (2013)

Magne Hegdal: Konsertstykke i tre deler (2015)

Bente Leiknes Thorsen: At the tips of my fingers on the tip of my tongue (2015)

Therese Birkelund Ulvo: Wowen fingerprints (2016)

Trond Reinholdtsen: Theory of the Subject (2016)

Refleksjon

Gjennom arbeidet med de fire pianokonsertene vil Ugelvik samle materiale for refleksjon. Arbeidet har mange forgreninger, alt fra egen mental forberedelse på et verk som enda ikke er blitt spilt ut i et åpent rom - frem til konsertfremføring med fullt orkester - og tilslutt arbeid mot revisjon av verket. Avgrensing blir viktig. Så langt sier Ugelvik at hun ønsker å ha hovedfokus på det rent musikalske; sett fra sin posisjon på pianokrakken.

Dialogmøter

En arbeidsmetode som har vist seg fruktbar er såkalte ”dialogmøter” der flere involverte er samlet til åpen diskusjon. Under prøveperioden av ”Diamond Dust” samlet Ellen Ugelvik komponist, dirigent, pianistkollegaer, andre komponister og personer fra produksjonsapparatet til en åpen dialog, med videopptak for senere gjennomgang. De involverte var tilstede på åpen prøve med Oslo Sinfonietta, en prøve som også var tilgjengelig på DVD.

Solistrollen i historien

For å plassere prosjektet i en relevant kontekst vil Ugelvik studere utviklingen av solistrollen gjennom historien for å finne hvor utvikling og brudd har funnet sted, og hvilke konsekvenser dette har fått for rollen.

Her er forskningsgruppen ”The reflective musician” (Austbø, Thoresen, Eggestad, Crispin, Ugelvik) en viktig ressurs for å lokalisere relevant informasjon. Dette prosjektet har egne nettsider her.

Resultater

Kunstneriske resultater og refleksjoner er tilgjengelig i Research Catalogue:
Exposition: The soloist in the Contemporary Piano Concerti

Artikler relevante