Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Spill og refleksjoner

En studie av en musikalsk interpretasjonsprosess.

Prosjektet har to dimensjoner, den ene er basert på erfaring som utøver og det andre på teoretiske refleksjoner. Sammen med avhandlingen følger et lydopptak med åtte musikkverk.

Ph.d.-avhandlingen

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Spill og refleksjon. En studie av en musikalsk interpretasjonsprosess av Harrison Birtwistles Deowa i relasjon til sju andre komposisjoner for kvinnestemme og klarinett

Artikler relevante