Mobil musikklytting som hverdagsressurs

Prosjektleder:
Marie Strand Skånland

Periode:
2008 – 2012

Senter:
CREMAH

Type:
forskning

Tema:
Musikk og helse

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkterapi

En kvalitativ studie av bruken av MP3-spillere som et medium for musikalsk egenomsorg. 

Denne studien undersøker hvordan bruken av mp3-spillere kan fungere som et medium for musikalsk egenomsorg. Studien ligger innenfor fagområdet musikkterapi, med sterke forbindelser til de musikkvitenskapelige områdene musikksosiologi og musikkpsykologi. Studien har også en forbindelse til medievitenskap, i den forstand at mp3-spilleren fungerer som et teknologisk medium for musikklytting. Undersøkelsen, som skal gjennomføres som en kvalitativ, eksplorerende studie basert på dybdeintervjuer, vil belyse hvordan nye medier kan ha betydning for hvordan mennesker bruker musikk i hverdagen for å forvalte og regulere sitt psykiske og fysiske velvære. 

Publikasjoner

 • Skånland, M. S. (2011) ”Use of MP3 Players as a Coping Resource”, in Music and Arts in Action, vol. 3, no. 2, pp. 15-33 [Peer Reviewed]
  URL: http://musicandartsinaction.net/index.php/maia/article/view/mp3copingresource
 • Skånland, M. S. (2011) ”Musikkens helbredene kraft”, in Musikk-Kultur, no. 9/2011
  URL: http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=1093
 • Skånland, M. S. (2010) ”Mp3-spillere som verktøy for selvregulering" in Musikk-Kultur, no. 12/2010
  URL: http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=1029
 • Skånland, M. S. (2009) ”Bruk av mp3-spillere som verktøy for selvregulering", in Musikkterapi, no. 4/2009, pp. 6-14 [Peer Reviewed]
 • Skånland, M.S. (2009) ”(Mobil) musikk som mestringsstrategi” in Ruud, E. (Ed.), Musikk i psykisk helsearbeid for barn og unge, NMH Publikasjoner, 2009:5, pp. 113-130 [Peer Reviewed]
 • Skånland, M.S. (2008) “Behovet for bærbar musikk” in Musikk-Kultur, no. 5/2008
  URL: http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=763
 • Skånland, M. S. (2007) “’Min musikk’ sier ’hvem jeg er’" in Musikk-Kultur, no. 12/2007, pp. 32-34
  URL: http://www.musikk-kultur.no/nyesider/artikkel_1.asp?id=721
 • Skånland, M. S. (2007) Soundescape: En studie av hvordan musikk blir integrert i hverdagen til brukere av mp3-spillere. Masters. University of Oslo.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH-Brage

A technology of well-being. A qualitative study on the use of MP3 players as a medium for musical self-care

Prosjektleder

marie.s.skanland.jpg

Marie Strand Skånland

Universitetslektor
Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi


Sist oppdatert: 6. januar 2017