Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

The 21st Century Music Academy (ICON)

Prosjektet ser på hvordan forskning og arbeid med studiekvalitet påvirker høyere musikkutdanningsinstitusjoner over hele verden.

Dette kjerneprosjektet er del av samarbeidsprosjektet The Innovative Conservatoire (ICON): International Collaboration in Higher Education der sju europeiske musikkonservatorier samarbeider.

Musikkhøgskolen har hatt tett samarbeid med Sibelius-akademiet i Helsinki, Guildhall School of Music and Drama i London og The Royal Conservatoire i Haag.

Tre forskningsprosjekter

I dette kjerneprosjektet inngår tre forskningsprosjekter. Det første tar sikte på å gi oversikt over tilgjengelig ny kunnskap på feltet høyere musikkutdanning, mens de to andre setter undervisnings- og læringsformer innenfor musikerutdanningen i fokus:

  1. Research in and for higher music education. A review with a quality assurance perspective – Harald Jørgensen.

  2. Mesterklassen som undervisnings- og læringsarena – Ingrid Maria Hanken.

  3. Hovedinstrumentundervisning og studenters selvregulerte øvingsaktiviteter – Siw Graabræk Nielsen.

Formål

Det overordnede målet er å gjøre sammenliknende forskning mellom ulike institusjoner i Europa og mellom musikalske genre som klassisk, folkemusikk og jazz, samt stimulere til en refleksiv praksis hos instrumentallærere.

Artikler relevante

Publisert: 21. mar. 2014 — Oppdatert: 1. mar. 2023