Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

The Otherness of the self

Sara ser rett inn i kameraet.

I dette kunsneriske utviklingsprosjektet vil sangeren Elisabeth Holmertz se på betydningen av «roller». Hva en rolle er, hva den kan bli og hva det gjør med henne som sanger og utøver å gå inn i forskjellige personligheter og karakterer.

Monteverdis L'Orfeo

Målet med prosjektet er å lage en framføring av operaen L'Orfeo (Claudio Monteverdi) der Holmertz synger alle delene selv. I tillegg vil komponisten Henrik Hellstenius og Holmertz skrive en ny opera sammen, hvor Holmertz i det nyskrevne verket speiler de erfaringene hun gjør med L'Orfeo.

Arbeidet med disse operaene er ikke bare målet, men også et verktøy for å jobbe med hva "roller" egentlig betyr for Holmertz, og hvordan hun kan formidle dette til andre.

Mange av det 17. århundres operasangere kom fra Commedia dell'arte og var skuespillere som sang, mer enn sangere som handlet (utførte en handling). De inntok ofte mer enn én rolle i hver framføring, noen ganger skiftet de rolle i løpet av sekunder. Hva gjorde det med sangen deres når improvisert teater var et framtredende fundament for den nyoppdagede operaen? Dette er et interessant og delvis oversett spørsmål i tidlig operaforskning som trenger mer oppmerksomhet.

I moderne musikkteater er det en etablert arbeidsform å jobbe med ulike aspekter av kropp og stemme. Hvordan kan Holmertz bruke denne kunnskapen til å synge barokkopera og vice versa?

Verktøy

Dette er et forskningsprosjekt med mange aspekter, men til slutt håper Holmertz å kaste nytt lys over et felt som til dels har vært fastlåst i tradisjonene ved de store institusjonene, der lydens stemme har vært viktigere enn skuespillet. Holmertz ønsker å skape nye verktøy for hvordan en sanger kan jobbe med framføringspraksis, både i tidlig og moderne musikkteater.

Artikler relevante

Publisert: 18. okt. 2016 — Oppdatert: 3. sep. 2020