Bilde til prosjektside_fotokred Andreas Ulvo.jpg

Den syngende fiolinist

Prosjektleder:
Harpreet Bansal

Periode:
2017 – 2020

Senter:
NordART

Type:
kunstnerisk utviklingsarbeid

Tema:
Fiolin, Improvisasjon, Indisk klassisk musikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Formålet med dette kunstneriske utviklingsprosjektet er å utforske ulike aspekter ved overføringen mellom improviserte vokalprestasjoner og fiolinprestasjoner i den nord-indiske klassiske musiktradisjonen. 

Overføring

Denne overføringen vil bli utforsket både ved personlige studier med indiske mesterveiledere, og i rollen som utøver. Født og oppvokst i Norge av indiske foreldre, vil Bansal nødvendigvis nærme seg dette emnet fra en bikulturell, bi-musikalsk vinkel. Fokuset på vokalundervisning reflekterer måten hun ble undervist i raga på som barn: hun lærte å synge, sammen med faren ustad Harbhajan Singh Bansal som guru.

Bansal vil følge den samme tilnærmingen til musikal læring i dette prosjektet, og hun vil søke tilbake til sine musikalske røtter både i stil og metode ved å søke råd og veiledning fra to fremstående indiske vokalister. Spesielt vil hun fokusere på improvisasjonsformen alap, understreke sin vokale opprinnelse, og bruke den som et rammeverk for å utforske den tradisjonelle vokale / instrumentale tilnærmingen Gayaki ang-lit, eller "sang-vei" - kunsten å overføre vokalteknikker til instrumental ytelse.

En dypere forståelse

En dypere forståelse av denne østlige / vestlige dualiteten vil trolig være en stor ressurs i Bansals nåværende karriere som utøvende solist og kammermusiker av selvkomponert materiale (komponering er en integrert del av indisk musikk). Det vil også gjøre henne bedre kvalifisert til å formidle den nord-indiske klassiske musiktradisjonen i en europeisk setting. Prosjektet har også til hensikt å bidra til økt bevissthet om forholdet mellom instrumentet og kroppen gjennom sangen.

Bansal mener at dette kan være spesielt nyttig for vestlige klassiske instrumentalister, da mye vestlig kunstmusikk gjennom århunder har fjernet seg selv fra sangkvaliteten, mens nord-indisk klassisk instrumentalmusikk opprettholder et nært forhold til sangen. Bruk av sang kan være nyttig i utviklingen av en mer organisk, kroppsbevisst, pustebevisst og til slutt energibesparende spillestil.

Resultat 

Resultatet av dette prosjektet vil bli en solo-CD og en CD med Bansals eget ensemble Bansal Band, som dokumenter en dual student-lærer-tilnærming. De kunstneriske resultatene vil bli ledsaget av en e-publikasjon med skriftlige refleksjoner og lyd/video-dokumentasjon av det kunstneriske arbeidet underveis i prosjektperioden. 

Prosjektleder

imported-image

Harpreet Bansal

Stipendiat

Improvisasjon, Indisk klassisk musikkArtikkel om Harpreet

Hapreet Bansal gående nedover gata med fiolin
Alle gode ting er tre år

Hun var tre år gammel da hun skjønte at hun skulle bli fiolinist. Nå skal Harpreet Bansal bruke tre år på nordindisk, klassisk musikk.

Sist oppdatert: 15. september 2017